Academia

Kalendarium för våra utbildningar och aktiviteter

Här kan du se våra lokala och regionala utbildningar och aktiviteter. Vi anordnar kontinuerligt utbildningstillfällen tillsammans med externa föreläsare, anpassade efter sjukvårdspersonalens behov och efterfrågan. Vi strävar hela tiden efter att hålla utbildningarna så aktuella och relevanta som möjligt.

Kalendarium 2018

Sårbehandlingssymposium 2019

Stockholm 22-23 januari

Läs mer