Nutrison

Nutrison

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition hos patienter med ett ökat energibehov och/eller med vätskerestriktioner och som behöver en fiberfri diet.

Produktfaktablad

Sondnäring för patienter i behov av enteral nutrition. Fiberfri, näringsmässigt komplett sondnäring (1 kcal/ml) och färdig att använda. Glutenfri och laktosreducerad.
Innehåller proteinblandningen P4, en unik kombination av vassle, sojaprotein, ärtprotein och kasein, samt en blandning av gynnsamma fetter med EPA/DHA, som följer de senaste riktlinjerna för nutritionsbehandling. 500 ml eller 1000 ml.

NYHET!
Nya förpackningar

I slutet av juni 2018 påbörjades övergången till nya förpackningar av sondnäringar i 500 ml. Läs mer om detta här

Nutrison

Indikationer

För kostbehandling av sjukdomsrelaterad malnutrition hos patienter med ett ökat energibehov och/eller med vätskerestriktioner och som behöver en fiberfri diet.

Försiktighetsåtgärder

Används med försiktighet till barn i åldern 1-6 år.

Kontraindikation

Ej lämplig för spädbarn och patienter med allergi mot soja- eller ärtprotein eller med galaktosemi. Ej för intravenös användning.

Dosering

Enligt ordination från dietist eller läkare.

Hållbarhet

Bäst-före-datum anges på förpackningen som dag-mån-år.

Förvaring

Oöppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp högst 24 timmar.

Rekommendationer för hantering

Nutrison sondnäring i Pack kopplat till aggregat är ett slutet system som inte behöver något luftintag för att fungera. Packsystemet har en hängtid på 24 timmar. Hängtiden är 24 timmar oavsett om matningen är kontinuerlig eller blir avbruten under förutsättning att aggregatet fortfarande sitter kvar i Packpåsen samt att hanteringen sker aseptiskt. Vid uppehåll i sondmatningen behöver Packpåsen inte förvaras i kylskåp under förutsättning att aggregatet är kopplat till Packpåsen. Låt inte Packpåsen stå i solsken, då hängtiden kan förkortas i värme

Viktigt

Livsmedel för speciella medicinska ändamål och används under medicinsk övervakning.

Förskrivs på livsmedelsanvisning till barn under 16 år

Hantering av sondmatning

Nutricias rekommendationer för hantering av sondmatning.

Läs mer

Ny förpackning - samma innehåll

I slutet av juni 2018 kommer Nutricia att börja övergången till nya förpackningar av sondnäringar i 500 ml. Successivt kommer alla produkter att ändra förpackning men det kommer att ske över en längre period. Innehållet förblir detsamma, det är förpackningarna som får nytt utseende.
Detta gäller såväl sondnäringar för vuxna och sondnäring för barn (Nutrini).

Den nya förpackningen kommer att innebära fördelar vad gäller användarvänlighet, säkerhet och miljöpåverkan.

Beställningsinformation

Kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt www.nutricia.se/order Tel: 08-24 15 30. E-post: order.amnse@nutricia.com

Nutrison
Best. nr: 20 00 13
8-pack à 500 ml
Nutrison
Best. nr: 25 82 69
8-pack à 1000 ml

 

Relaterad artikel

P4 – Nutricias unika proteinsammansättning

Nutricias unika proteinsammansättning

Läs mer

Sondnäringar i ny förpackning

I slutet av juni 2018 kommer Nutricia att börja övergången till nya förpackningar av sondnäringar.

Läs mer