Nutricias produkter är livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska användas på inrådan av läkare, dietist eller apotekspersonal.