Näring för vuxna

Många personer kan uppleva viktförlust under period av sjukdom och det kan vara svårt att täcka sitt näringsbehov med vanlig mat och dryck för att behålla kroppsvikten och för att hantera sin sjukdom. Nutricia stöder dig med medicinsk nutrition som underlättar viktstabilitet med bibehållen muskelmassa och muskelstyrka under period av sjukdom och behandling samt under din återhämtning.

Näring & cancer

Cancer och cancerbehandling kan förändra hur du äter, hur effektivt din kropp tar upp näringsämnen från maten och använder dessa.

Läs mer om näring vid cancer