SONDMATNING FÖR VUXNA

Har en vårdgivare rekommenderat sondnäring till dig eller en anhörig?

Stöd, vägledning och information kan hjälpa dig att få den kunskap och trygghet du behöver för att acceptera beslutet att börja med sondmatning. Vi finns här för att hjälpa dig med just detta.