SONDMATNING FÖR VUXNA

Om du eller någon i din närhet har blivit ordinerad sondnäring kan det dyka upp en del frågor och funderingar. Nutricia har skapat alltomsondnaring.se för att hjälpa dig att besvara en del utav dessa frågor.