Nutrini

Nutrini är en åldersanpassad sondnäring avsedd för nutritionsbehandling av undernäring hos yngre barn i åldern 1-6 år eller som väger 8-20 kg. Nutrini är lämplig som enda näringskälla.

Nutrini är en åldersanpassad sondnäring avsedd för nutritionsbehandling av undernäring hos yngre barn i åldern 1-6 år eller som väger 8-20 kg. Nutrini är lämplig som enda näringskälla.

NutriniMax är en åldersanpassad sondnäring avsedd för nutritionsbehandling av undernäring hos barn i åldern 7-12 år eller som väger 21-45 kg. NutriniMax är lämplig som enda näringskälla.

Nutrini och NutriniMax finns i många olika sorter, så du tillsammans med din läkare och dietist kan hitta den bästa lösningen för ditt barn. Till exempel kan det vara bra att prata om innehållet av fibrer eller mängden kalorier.