För barn i behov av extra näring & energi

Dålig tillväxt kan vara ett problem hos barn som har en underliggande sjukdom, funktionsnedsättning eller medicinskt tillstånd. Tillväxtproblem kan vara ett resultat av för lågt näringsintag av bl.a. temporär sjukdom eller ett ökat näringsbehov. Det kan också vara p.g.a. sväljsvårigheter, biverkning från läkemedel eller andra okända orsaker. 

Oavsett orsak, är det nödvändigt att få i sig tillräckligt med energi och näring för att kunna växa och utvecklas. När ditt barn är sjuk och behöver extra energi, kan Fortini vara till hjälp.