KetoCal

KetoCal är för kostbehandling ved ketogen kost vid läkemedelsresistent epilepsi och andra tillstånd där en ketogen diet anges, t.ex. sjukdomar i kolhydratmetabolismen, såsom pyruvatdehydrogenasbrist (PDHD) och GLUT 1 defekt. Drickfärdig och kan drickas som den är eller ges i sond.

KetoCal är registrerat livsmedel för speciella medicinska ändamål och bör användas under medicinsk övervakning. Doseringen är individuell och görs i samråd med läkare eller dietist.