ADHD

Kämpar ditt barn med minskad aptit från ADHD-medicinering?

Som föräldrar oroar vi oss ofta över våra barn – och när våra barn kämpar med extra utmaningar relaterade till en ADHD-diagnos, kan oron ofta öka. Om ditt barn får läkemedelsbehandling för ADHD, är minskad aptit en av de vanligaste biverkningarna. På grund av den minskade aptiten går vissa barn ner så pass mycket i vikt att deras tillväxt och utveckling äventyras.

Kontakta alltid ditt barns läkare/dietist om du är orolig över ditt barns näringsintag.