Patientberättelser ketogen kost och epilepsi

Se historier från verkligen livet, om hur kosten är en del av behandlingen efter att ha diskuterat med sin läkare, om att börja behandling med ketogen kost.


ADAM

Ta del av Adams historia

LEE

Ta del av Lee’s historia

CHLOE

Ta del av Chloe och hennes familjs historia

MATTHEW

Ta del av Matthews historia (ej svensk text)