SONDMATNING FÖR BARN 

Barn med funktionsnedsättning

Det finns ofta oro och utmaningar associerade till att leva med ett barn som har funktionsnedsättning. Mat borde inte vara en av dessa. Sondmat kan vara till hjälp. Men det kan vara svårt att släppa taget om ”vanlig” mat, och tanken på att behöva ge ditt barn sondmat kan vara överväldigande. Om ditt barn fortfarande kan äta mat genom munnen kan sondmat fungera som ett komplement.