Näringsbehov hos äldre

Det lägre energibehovet beror dels på att ämnesomsättningen sjunker när man blir äldre, dels på att man ofta rör sig mindre. Men samtidigt som portionerna alltså inte behöver vara lika stora när man blivit lite till åren, förblir näringsbehovet oförändrat eller till och med förhöjt av tex proteiner, vitaminer och mineraler. En äldre kropp kan nämligen inte ta upp näringsämnen lika lätt som en ung kropp. Exempelvis reagerar de hormoner som behövs för att tillgodogöra sig protein långsammare, och tarmen har svårare att ta upp vissa vitaminer. Det är alltså extra viktigt att den mat man äter som äldre är protein- och näringsrik och väl sammansatt.

 

 

 


Kroppens behov av näring, vitaminer och mineraler

En skör, undernärd äldre person löper ökad risk att drabbas av sjukdomar och svarar också sämre på medicinsk behandling. Näring och protein är nödvändigt för att bygga upp kroppens muskler. Många äldre lider av sjukdom och inflammationer som medför att muskelmassa bryts ned sk sarkopeni eller muskelförtvining. Detta tillsammans med att en äldre kropp har svårare att tillgodogöra sig protein, gör att äldre ofta behöver öka sitt proteinintag. Vitaminer och mineraler är viktiga för en frisk och stark kropp. Med åren får vi svårare att tillgodogöra oss livsviktig näring som finns i vitaminer.

Ett exempel på vitamin som många äldre lider brist på är vitamin B12, nödvändig för vårt nervsystem och blod. Ytterligare ett exempel är D-vitamin som krävs för upptagningen av kalcium som motverkar benskörhet, men när huden åldras förlorar den mycket av sin förmåga att bilda D-vitamin och under den mörka årstiden blir många äldre sittande inne. D-vitaminbrist är därför vanligt förekommande hos äldre i vårt land.

Sju vanliga orsaker till undernäring hos äldre

  • Risken att drabbas av åldersrelaterad skörhet och muskelsvaghet ökar om man lider av en eller flera sjukdomar liksom om man är rökare, underviktig eller deprimerad. Men skörhet och muskelsvaghet är inte en självklar del av åldersprocessen och det är tillstånd du kan göra någonting åt. Åldersrelaterad skörhet och muskelsvaghet kan hanteras och mildras med träning och ett förbättrat näringsintag med protein och energi. Men det gäller att vända den negativa nedbrytande spiralen i tid. Även om matportionerna inte behöver vara lika stora när man blivit lite till åren, förblir näringsbehovet oförändrat eller till och med förhöjt. En äldre kropp kan nämligen inte ta upp näringsämnen lika lätt som en ung kropp. Exempelvis reagerar de hormoner som behövs för att tillgodogöra sig protein långsammare, och tarmen har svårare att ta upp vissa vitaminer. Det är alltså extra viktigt att den mat man äter som äldre är näringsrik och väl sammansatt

  • Snö, halka, blåst, trappor – det finns många skäl att bli sittande och därmed drabbas av minskad aptit.

  • Proteinrik mat som kött och kyckling kan vara svårt att tugga.

  • Mat och glädje hör ihop. Att exempelvis förlora en livskamrat och plötsligt laga mat till en kan vara så tråkigt att man hellre låter bli.

  • Vissa läkemedel gör att mat smakar sämre, man kan få svårt att svälja eller må så illa att man föredrar att avstå att äta.

  • Ibland är det svårt att veta vad man faktiskt får i sig. Hur var det med grönsakerna, frukten, proteinet egentligen?

  • Det är inte bara hörsel och syn som tappar skärpa med åren. Smak- och luktsinnet förändras också och gör att smaker bleknar och förändras. Det som brukar vara gott, kanske inte alls smakar och doftar bra längre.