Nutrini

Nutrini är en åldersanpassad sondnäring avsedd för nutritionsbehandling av undernäring hos yngre barn i åldern 1-6 år eller som väger 8-20 kg. Nutrini är lämplig som enda näringskälla.

Sondmat – skräddarsydd för barn i alla åldrar.


 • • 100 kcal Nutrini/101 kcal Nutrini Multi Fibre
  • 4,4 g fett från raps-, solros- och fiskolja
  • 12,5 g kolhydrat från maltodextrin (majs)
  • 0,8 g kostfiber – Endast Nutrini Multi Fibre
  • 2,5 g protein varav 60% vassle, 40% kasein

 • Kontrollera sondnäringen innan användning. Omskakas väl. Tillför inte läkemedel till sondnäringen. Används rumstempererad.

 • Doseringen är individuell och görs i samråd med dietist eller barnläkare.

 • Nutrini och NutriniMax är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas under medicinsk övervakning. Endast för enteral användning. Skall ej användas parenteralt. Nutrini är lämplig som enda näringskälla för barn mellan 1–6 år (8–20 kg). NutriniMax är lämplig som enda näringskälla för barn mellan 7–12 år (21–45 kg).

 • Oöppnad förpackning förvaras i rumstemperatur, ej i direkt solljus. När flaskan är kopplad till sondnäringsaggregatet (aseptiskt hanterat, slutet system) har produkten en hängtid på max 24 timmar. Om flaskan har öppnats (använts som ett öppet system) har flaskan en hängtid på max 8 timmar. När den är öppnad, stäng flaskan och förvara i kylskåp max 24 timmar. Bäst före datum anges på förpackningen som dag-månad-år. Nutrini och NutriniMax är förskrivningsbar på livsmedelsanvisning för barn under 16 år. Nutricias barnsondnäringar är halal-certifierade, med undantag för Nutrini Peptisorb 1 kcal