Tips vid skolstart

Första skoldagen är en viktig dag i ett barns liv. Det markerar att barnet är färdigt i förskolan och redo för många års skolgång. För föräldrarna till ett barn med PKU kan det ibland kännas extra utmanande att gå in i en ny fas med många nya kontakter och nya rutiner. Men med god kommunikation med skolan och bra planering kommer det att gå bra. Här har vi samlat några saker som kan vara bra att tänka på.

Många föräldrar oroar sig för sitt barns skolstart då de känner att de i större utsträckning tappar kontrollenöver barnet. I förskolan har man hittat rutiner som både personal och barn samt föräldrar känner sig trygga. När det nu är dags att börja i skolan är det dags att skapa nya rutiner och samtidigt se sitt barn växa upp och börja ta lite ansvar själv. Glöm inte att involvera och prata med ditt barn så känner hen sig delaktig från start! Börja med att ta kontakt med skolan i god tid innan skolstart och berätta om PKU när barnet skrivs in på skolan. Be om ett överlämningsmöte mellan förskolan och skolan, speciellt skolbespisningspersonalen, där även ni som föräldrar är med. Föräldrarna eller föräldrar tillsammans med dietisten kan göra ett förslag på maträtter som passar barnet bra. Man kan vilja ha ett nytt möte precis innan skolstart och bland kan även dietisten vara med på mötet. Precis som i samband med start i förskolan är det viktigt med bra kommunikation och öppenhet och för alla att få möjlighet att ställa de frågor som kan komma upp.

När skolan börjar är det viktigt att barnet redan är van att ta sin proteinersättning i samband med lunchen och eventuellt i samband med andra måltider under skoldagen. Man behöver även se till att det fungerar bra i samband med utflykter, utedagar, skolresor och om man har gemensam matlagning så att barnet kan känna samhörighet på samma sätt som de andra barnen trots sin specialkost.

Vissa barn med PKU kan ha problem med koncentration och uppmärksamhet. De är viktigt att lärarna i de fallen känner till detta för att skolan ska kunna göra det som krävs för att anpassa undervisningen.

När barnet börjar skolan så kommer det i ökande omfattning att följa med kompisar hem och kanske även sova över. Det kan vara klokt att ge information om PKU på ett föräldramöte. Det kan kännas som en utmaning men med planering kan det så småningom bli rutin.

Vartefter som barnet blir äldre är det viktigt att barnet självt inkluderas i vem som ska ha information om sjukdomen. Många vill inte att hela klassen ska veta att de har PKU medan andra vill ha full öppenhet. Lyssna till ditt barn, visa att du litar på det och och skapa bra samarbetsrutiner med skolan.

I åldrarna 6-9 år eller i vissa fall äldre kan ditt barn gå på Fritidshem före och efter skoldagen. För barn som behöver särskilt stöd kan hen ibland gå kvar på fritidshemmet i högre ålder. Hör efter vad som gäller där du bor. Personalen på fritidshemmet behöver också få information.