Coronavirus & medicinsk nutrition


Frågor och svar

Vi förstår att detta kan vara en mycket stressig tid för äldre, patienter och deras vårdgivare. För att hjälpa till att ta itu med några av de osäkerheter som kan uppstå har vi samlat svar från våra Nutricia-experter på några av de vanligaste frågorna om medicinsk nutrition.

 • Vi vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder och åtgärder för att säkerställa total produktsäkerhet genom att tillämpa höga produktsäkerhetsstandarder och kvalitetskontroller i hela kedjan, från anskaffning av vårt råmaterial och förpackning till leverans av våra produkter.

  Risken för infektioner som beror på kontakt med livsmedelsingredienser eller förpackningar som kommer från drabbade områden, från kommersiella leverantörer, anses vara försumbar enligt alla officiella organisationer (WHO, EFSA, ECDC).

  Coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, smittar via droppar och sekret från luftvägarna, som sprids när någon hostar eller nyser. Det kallas droppsmitta. Viruset sprids också vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta. För närvarande finns det inga bevis som tyder på överföring av COVID-19 i samband med livsmedel eller medicinska nutritionsprodukter (näringsdrycker och sondnäringar). Innan du förbereder / konsumerar / levererar näringsdrycker eller sondnäringsprodukter är det viktigt att alltid tvätta händerna med tvål och vatten i 20 sekunder för allmän livsmedelssäkerhet.

 • Medicinsk nutrition är speciellt utformad för patienter med ett diagnostiserat medicinskt tillstånd och måste användas under medicinsk övervakning. Medicinsk nutrition behövs generellt inte om du har en mild sjukdom. Om dina symtom är milda följ regeringens råd om vad du ska göra (www.folkhalsomyndigheten.se, www.krisinformation.se).
  Se till att du dricker mycket vätska och äter regelbundna måltider. Be om hjälp från vänner eller familj för att handla eller leverera måltider. Se till att du följer de försiktighetsåtgärder som regeringen beskriver när det gäller kontakt med andra människor för att undvika spridning av viruset.

  Hos de flesta människor är sjukdomen orsakad av coronavirus generellt mild men hos vissa människor kan det orsaka allvarlig sjukdom. Hälsoexperter lär sig fortfarande om hur coronavirus påverkar människor, men det verkar som om äldre och personer med befintliga medicinska tillstånd utvecklar allvarlig sjukdom oftare än andra.

  Om du har ett befintligt medicinskt tillstånd som har gjort det svårt för dig att äta och dricka tillräckligt för att tillgodose kroppens behov och du redan använder medicinsk nutrition, bör du fortsätta att använda dem som rekommenderats av din sjukvårdspersonal. Om du har problem med att inta din medicinska nutrition, kontakta din hälso- och sjukvårdspersonal för råd. Se till att du kontaktar vården enligt det sätt som rekommenderas av din region.

  Endast om du utvecklar allvarlig sjukdom till följd av coronavirus kan du behöva medicinsk nutrition. Din hälso- och sjukvårdspersonal gör denna bedömning och rekommenderar den vid behov. Om du är orolig för att du själv eller en närstående är undernärd eller riskerar att bli undernärd, prata med din hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Medicinska nutritionsprodukter är livsmedel för speciella medicinska ändamål speciellt utformade för patienter med diagnostiserat medicinskt tillstånd och måste användas under medicinsk övervakning. Medicinska nutritionsprodukter är säkra för människor att ta om de riskerar att infekteras av coronavirus, utifall att det är rekommenderat av hälsovårdspersonal.

  Om du har fått individuella kostråd på grund av ett befintligt medicinskt tillstånd bör du fortsätta att följa dessa råd. Om du redan använder medicinska nutritionsprodukter, fortsätt att använda dom som rekommenderats av din hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Medicinska nutritionsprodukter är livsmedel för speciella medicinska ändamål speciellt utformade för patienter med diagnostiserat medicinskt tillstånd och måste användas under medicinsk övervakning. Ja, medicinsk nutrition rekommenderat av hälso- och sjukvårdspersonal är säker för dig att ta om du har haft en coronavirusinfektion och nu återhämtar dig.

  Om du har haft en mild sjukdom från coronavirusinfektion behövs i allmänhet inte medicinska nutritionsprodukter. I svårare fall kan medicinsk nutrition vara ett användbart sätt att stödja din återhämtning genom att hjälpa dig att täcka ditt nutritionsbehov tills ditt normala matintag har återställts. Om du har fått individuella kostråd på grund av ett befintligt medicinskt tillstånd bör du fortsätta att följa dessa råd. Om du redan tar medicinsk nutrition fortsätter du att ta dem som rekommenderas av din hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Om du är sjuk eller återhämtar dig från sjukdom kan det vara svårt att få all den energi och näringsämnen du behöver från din kost, särskilt om du har en dålig aptit eller symtom som gör svårt att äta och dricka, till exempel illamående, kräkningar, diarré, en öm mun eller sväljningsproblem. Detta kan sätta dig i riskzonen för sjukdomsrelaterad undernäring. Näringsdrycker och sondnäring är livsmedel för speciella medicinska ändamål speciellt utformade för att tillgodose näringsbehov hos personer med sjukdomsrelaterad undernäring och måste användas under medicinsk övervakning. De ger extra energi, protein, vitaminer och mineraler.

 • Om de är sjuka: De bör använda munskydd när de är runt andra människor (t.ex. delar ett rum eller ett fordon med någon, träffar vårdpersonal). Om de inte kan använda munskydd (till exempel för att det orsakar andningsbesvär), bör de göra sitt bästa för att hosta och nysa i armvecket.
  Om de INTE är sjuka: De behöver inte använda munskydd.

 • Nej, att riskera Coronavirus betyder inte att du behöver medicinsk nutrition (t ex näringsdrycker eller sondnäring). Prata med din hälso- och sjukvårdspersonal om du vill ha ytterligare råd om medicinsk nutrition är rätt för dig.

 • Medicinska nutritionsprodukter är livsmedel för speciella medicinska ändamål speciellt utformade för patienter med diagnostiserat medicinskt tillstånd och måste användas under medicinsk övervakning. Om du återhämtar dig från mild sjukdom från coronavirusinfektion behövs vanligtvis inte medicinska nutritionsprodukter.

  Om du återhämtar dig från en allvarligare sjukdom från coronavirusinfektion och du har fått veta att du är undernärd eller har risk för undernäring kan du behöva medicinsk nutrition. Din hälso- och sjukvårdspersonal kommer att rekommendera medicinsk nutrition om det behövs utifrån din situation.

 • Medicinska näringsprodukter är livsmedel för speciella medicinska ändamål speciellt utformade för patienter med diagnostiserat medicinskt tillstånd och måste användas under medicinsk övervakning. Medicinska nutritionsprodukter är säkra för de flesta att ta om de har coronavirusinfektion utifall att de har rekommenderats av hälso-och sjukvårdspersonal. Om du har en mild coronavirusinfektion behövs inte medicinsk nutrition i allmänhet. I svårare fall kan medicinsk nutrition vara ett användbart sätt att stödja dig under den akuta fasen genom att täcka ditt nutritionsbehov tills ditt normala matintag har återställts.

  Om du har fått individuella kostråd på grund av ett befintligt medicinskt tillstånd bör du fortsätta att följa dessa råd. Om du redan använder medicinsk näring fortsätter du att använda dom som rekommenderats av din hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Tvätta händerna noggrant innan du använder medicinsk nutrition. Blöt händerna med vatten, skumma dem ordentligt med tvål, på båda sidor, mellan fingrarna och under naglarna, ena handen och sedan den andra. Skölj dem noggrant under rinnande vatten i 20 sekunder. Att skölja grundligt är nyckeln till att tvätta bort virus. Torka händerna ordentligt med en engångshandduk, använd sedan handduken för att stänga av kranen innan du kastar den. När det inte går att tvätta händerna, använd en handsprit innehållande mellan 60-95% alkohol.

  Kontrollera alltid etiketten på dina medicinska nutritionsprodukter för instruktioner om hur du förbereder, förtär och lagrar dem.

 • Det är viktigt att följa lokala riktlinjer och bestämmelser som har fastställts i ditt land eller din region och vara medveten om åtgärder som vidtas i ditt område för att begränsa spridningen av viruset och exponeringen för den mest utsatta befolkningen. Dessa kan ändras dag för dag; kontrollera dem regelbundet. Om du ska gå ut, håll minst 1-2 meters avstånd till andra. Det är klokt att säkerställa ett tillräckligt utbud av näringsdrycker hemma om dina föräldrar eller anhöriga behöver stanna hemma. Du kan diskutera med ditt apotek vad som kan förväntas, och hur du kan säkerställa kontinuiteten i leveransen över tid, inklusive alternativ för hemleverans.

  Tänk på att för att du ska kunna se, beställa och hämta läkemedel och varor på recept åt någon annan på apoteket måste du ha en fullmakt för den personen, läs mer på apotekens egna hemsidor. Vissa apotek har även längre leveranstider än vanligt i nuläget vilket är viktigt att ta med i beräkning.

  Observera att det kan se olika ut inom olika regioner. Vissa får hämta sina näringsdrycker via ett utlämningsställe, och inte via apoteket och kan därför behöva rådgöra med deras vårdgivare om det även finns möjlighet till hemleverans.

  De flesta apotek har möjlighet till hemleverans via näthandel.