Varför sondmatning?

Sondmatning kan rekommenderas vid många olika tillstånd och omständigheter.

Sondmatning kan hjälpa personer med:

  • problem med mun, matstrupe eller magsäck
  • problem att svälja, då risk att sätta i halsen eller aspirera föreligger (dvs. när maten inte bara hamnar i matstrupe och magsäck utan också i lungorna)
  • svårt att genom att äta vanligt få i sig tillräckligt med mat för att fylla sitt näringsbehov

De som rekommenderas sondmatning kan ha olika sjukdomsbilder, men det som är gemensamt för alla – är att det inte går att få sig tillräcklig med näring genom att äta normalt via munnen.

Tillräckligt med god näring är viktigt för att behålla vikten. Bra näringsintag kan i vissa fall förbättra kroppens återhämtning och effekt av medicinska behandlingar och i förlängningen öka förmåga att klara sig själv. Om du under en längre period inte får i dig tillräckligt med näring så kan du drabbas av undernäring, något som vårdpersonal ofta kallar ”malnutrition”. Detta kan inträffa när du har svårt att svälja, inte klarar att ha mat i munnen eller att din kropp inte kan ta upp eller tillgodogöra sig du äter på ett effektivt sätt.

Din vårdgivare kan avgöra om du löper större risk för undernäring än normalt när du:

  • har en skada eller sjukdom
  • förbereder dig för en operation
  • återhämtar dig från en sjukdom eller operation

Sondmatning har rekommenderats för att hjälpa dig eller närstående att få i sig alla näringsämnen som är nödvändiga. Även om sondmatning till en början kan verka obehagligt och lite skrämmande så kan den ge dig bättre livskvalitet jämfört med då du inte får i dig tillräckligt med näring.

 

Vad är sondmatning?

Sondmatning är ett sätt att ge din kropp den näring den behöver. Sondnäring är en sorts flytande mat som tillförs din kropp via en mjuk plastslang.

Läs mer