Coronavirus & skydd


Sju sätt du kan skydda dig själv och de runt dig

Vi förstår att detta är en stressande tid för äldre personer, patienter och deras anhöriga. För att hjälpa dig att skydda dig själv och de omkring dig delar Nutricia några enkla rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO) och Folkhälsomyndigheten. Om du är anhörig eller i kontakt med äldre människor eller patienter är det ännu viktigare att på ett ansvarsfullt sätt skydda din hälsa och följa dessa rekommendationer, eftersom vi tillsammans kan begränsa spridningen av Coronaviruset.

Utöver dessa rekommendationer svarar våra Nutricia experter på de mest vanliga frågorna om vad du ska göra om du är en äldre person, en patient eller anhörig. Varje fråga nedan ger exempel på specifika situationer som kan tillämpas i ditt dagliga liv.

1. Tvätta händerna regelbundet

Coronavirus sprids genom mänsklig kontakt. Det bästa sättet att skydda en äldre person eller en anhörig mot viruset är att tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten i mer än 20 sekunder. Gör det till en vanlig rutin före måltiderna, när du kommer hem efter att ha varit utomhus samt före och efter du träffat vänner eller familj.

Om tvål och vatten inte finns tillgänglig, kan man använda handsprit med minst 60% alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga

Vad betyder det för dig? Att tvätta händerna hjälper till att eliminera spår av viruset som kan vara på dina händer så att de inte smittar dig eller någon omkring dig. Se till att andra i din närhet också tvättar händerna – detta kan inkludera din familj, någon som hjälper dig osv. Om du vårdar någon annan är det mycket viktigt att förklara för personen du tar hand om varför det är viktigt med att tvätta händerna.

WHO: s riktlinjer kring att tvätta händerna

2. Håll ett socialt avstånd

Vi vill alla vara i närheten av våra äldre familjemedlemmar och anhöriga för att stötta dem under dessa stressiga tider. Men det rekommenderas att vi minimerar våra besök för att stoppa spridningen av coronaviruset. Försök därför förkorta eller skjut upp besök eller familjesammankomster till ett senare datum.

Om du är nära någon som är sjuk ska du undvika kontakt och hålla ett säkert avstånd på minst 1-2 meter. Eftersom viruset bärs och förs vidare av människor, så minskas virusets spridning genom att distansiera sig socialt.

Vad betyder det för dig? Det betyder inte att du inte ska hålla kontakten med din familj och dina vänner. Försök hitta andra sätt att kommunicera istället för att träffas, till exempel via telefon eller internet.

Om du är anhörig till en äldre person, vänligen ta dig tid att lära dem hur man använder dessa kommunikationssätt eftersom det kan hjälpa dem att få kontakt och stöd.

3. Undvik att röra ögonen, näsan och munnen

Vi tenderar att beröra olika ytor under dagen som kan vara förorenat med coronavirus. När det väl är på våra händer är det enklaste sättet för viruset att överföras till kroppen via våra ögon, vår näsa eller mun. Vi kan inte undvika att röra ytor, men vi kan undvika att röra våra ansikten och begränsa den potentiella överföringen av viruset till vår kropp.

Det är därför det hjälper till att desinficera de mest berörda ytorna vi kommer i kontakt med – dörrhandtag, bordsskivor, mobiltelefoner, fjärrkontroller, ratt, ledstänger etc.

Försök också att undvika att röra dig i ansiktet, det är inte lätt men kan göras om du aktivt tänker på dina rörelser.

Vad betyder det för dig? Ytor kan förorenas med coronavirus och när viruset är på våra händer kan det enkelt överföras till kroppen via munnen, näsan eller ögonen när vi rör vårt ansikte. Om du är anhörig till någon som inte har tillgång till denna viktiga information, förklara för dem varför det är viktigt.

4. Tillämpa hygienisk hantering av förskylningsymptom.

Se till att du och människor runt omkring dig hostar eller nyser i armvecket eller i en pappersnäsduk för att minska smittspridning. Om du hostar eller nyser i en pappersnäsduk, släng den i papperskorgen omedelbart.

Vad betyder det för dig? Coronaviruset smittar via droppar och sekret från luftvägarna, som sprids när någon hostar eller nyser. Det kallas droppsmitta. Viruset sprids också vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta. Genom att följa råd kring att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk, skyddar du dig själv och människorna omkring dig från virus som förkylning, influensa och coronavirus.

5. Känner du dig sjuk? Sök vård tidigt.

Om du har tidiga tecken på Coronavirus, som feber, hosta och andningssvårigheter, ska du som patient eller äldre person söka omedelbart vård, men håll dig borta från sjukhuset eller apoteket för att undvika ytterligare spridning av sjukdomen. Det är bäst att först självisolera sig, sedan kontakta vården och följa de anvisningarna du får.

Vad betyder det för dig? Nationella och lokala myndigheter kommer att ha den mest uppdaterade informationen om situationen i ditt område. Att kontakta vården innan du fysiskt besöker dem gör att de snabbt kan leda dig rätt, detta kommer också att skydda dig och hjälpa till att förhindra ytterligare spridning av viruset.

Om du är anhörig och känner av symtomen är det bättre att självisolera sig än att riskera att överföra coronaviruset.

6. Förbered maten säkert och hygieniskt

Använd separata skärbrädor för råa och kokta livsmedel. Tvätta också händerna mellan att hantera rå och kokt mat.

Vad betyder det för dig? Eftersom vi lagar mat till oss själva, vår familj och våra anhöriga kan coronaviruset spridas genom förtäring. Därför är det ännu viktigare för den som förbereder maten att följa säkerhetsrekommendationerna under matlagningen.

Vid sondmatning ska du alltid tvätta händerna med tvål och vatten innan du hanterar sondmatningstillbehören. När sondnäringen är kopplad till ett aggregat (slutet system) har den en hängtid på max 24 timmar. Om korken på sondnäringen har öppnats helt och hållet (öppet system) har den en hängtid på max 8 timmar. När den har öppnats, stäng flaskan och förvara i kylskåp i max 24 timmar.

Läs mer gällande Nutricias rekommendationer för hygien och hantering av sondnäring och tillbehör: Nutricias rekommendationer för hantering av sondmatning

7. Håll dig informerad och följ de råd som finns

Det skrivs mycket om coronaviruset i massmedia och sociala medier, därför är det mycket viktigt för dig att vara medveten om korrekt information och att det finns falska nyheter som cirkulerar. Sök råd från pålitliga källor, den mest tillförlitliga och aktuella informationen som finns tillgänglig finns på WHO: s webbplats samt via din nationella och lokala folkhälsomyndighet.

För mer information, besök WHO:s sida Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public

Denna information är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning.
Sök alltid råd från en sjukvårdspersonal om du har några frågor eller problem.