Hur fungerar ketogen kostbehandling?

Ketogen kost är en högfett-, lågkolhydratkost, som ger tillräckligt med protein för tillväxt och uppbyggnad. Ketogen kost en bättre lösning, eftersom att en person på ketogen kostbehandling ställer om kroppen från att använda kolhydrater som energi till att använda fettet i kosten som energikälla.


Ketogen kostbehandling

Ketogen kost är en högfett- och lågkolhydratkost som innehåller tillräckligt med protein för tillväxt och uppbyggnad. Genom att simulera fastemetabolism (samma typ av förbränning som vid fasta), kommer en patient på ketogen kost i första hand att förbränna fett från kosten istället för den normalt vanligare energikällan glukos / kolhydrater.

Fasta har använts för att kontrollera anfall vid epilepsi sedan historisk tid. Men att fasta är ingen långsiktig lösning då kroppen tillslut förbrukat fettdepåerna i kroppen vilket leder till svält.

Ketos och ketoner

När kroppen är i ett fettförbrännande tillstånd, bildas något som heter ketoner i blodet. När ketonerna nått en viss nivå (vilket är individuellt för varje person på ketogen diet) så går kroppen in i ett tillstånd som kallas “ketos”. Ketos är resultatet av omställningen från att använda kolhydrater- till att istället använda fett som huvudsaklig energikälla. Ketonerna brukar vara kännetecknet på ketogen kost.

  • Behandlingen innebär att man under en begränsad eller längre tid äter en noggrant beräknad kost som är mycket rik på fett, ger det dagliga behovet av protein och ett minimum av kolhydrater. Målet med kostbehandlingen är att komma i så kallad ”ketos”, vilken kan påverka anfallsaktivitet och förbättra allmäntillstånd.

  • Man rekommenderar ett kostbehandlingsförsök på 3–6 månader, då finns också möjlighet att kunna utvärdera och vid behov korrigera och förändra kosten så att optimal ”ketos” uppnås. Vid god effekt kan kostbehandlingen pågå i flera år.
    För att kunna utvärdera effekten av kosten ska anfallskalender om möjligt föras före start samt kontinuerligt under pågående behandling. Dessutom bör man före start göra en kostregistrering att ha som utgångspunkt för planering av maten.

  • Ungefär hälften av de barn som startas på ketogen diet uppnår cirka 50% anfallsreduktion. Vuxna kan också ha god effekt av ketogen kost1. Andra positiva effekter av kosten kan vara kortare och svagare anfall, förbättrad sömnkvalitet, ökad uppmärksamhet och positiv effekt på kognitiva funktioner och livskvalitet (2,3). Mekanismerna bakom den anfallsminskande effekten är ännu inte kända.

    För personer med GLUT1-brist sjukdom eller Pyruvat dehydrogenasdeffekt förstår man bättre varför kosten fungerar. Vid dessa tillstånd, kan kroppen inte utnyttja kolhydrater som energikälla. Istället ger man ketogen kost och får då det mesta av energin från fett.

  • Det händer att den ketogena kostbehandlinen inte ger någon effekt eller inte ger tillräcklig effekt. Bedömningen görs av ansvarig läkare och diskuteras tillsammans med dig som patient eller anhöriga/föräldrar till patienten. Den ketogena kosten kan också kännas jobbig att leva med och man kan även av den anledningen välja att avbryta kostbehandlingen.