Varianter av ketogen kostbehandling

4 varianter av ketogen kostbehandling

Den ursprungliga varianten av ketogen kost benämns ofta som “Klassisk ketogen diet”. Olika varianter av denna kost har tagits fram för att kunna anpassas till patientens behov.

Den ursprungliga varianten av ketogen kost benämns ofta som “Klassisk ketogen diet”. Olika varianter av denna kost har tagits fram för att kunna anpassas till patientens behov.

Detta inkluderar

  • Modifierad ketogen diet, MOD, ( i andra länder också kallad Modifierad Atkins Diet)
  • Medium chain triglyceride diet (MCT)
  • Låg glykemisk index diet (LGIT)

Tabellen nedan visar de huvudsakliga varianterna av ketogen kost.

Din eller ditt barns neurolog och dietist kommer att i samråd med dig välja den variant som passar.

Diet Dietkomposition Behov av utrustning
Klassisk ketogen diet Enligt förhållandet, vanligtvis 2: 1 - 4: 1 Vikt med 0,1 gram noggrannhet
MCT-diet Liksom den klassiska ketogena dieten, men 30-60% av fettet ersätts med MCT-fett Vikt med 0,1 gram noggrannhet och mätutrustning
Modifierad ketogen diet (MOD) Mängden kolhydrater är begränsad till 10-30 gram per. dag Vikt med 1 gram noggrannhet och mätutrustning
Diet med lågt glykemiskt index (LGIT) Kolhydratintaget är begränsat till 40-60 gram per dag och kolhydraterna bör ha ett glykemiskt index <50 Mätinstrument

Gemensamt för alla versioner av ketogen diet

  1. Begränsat intag av kolhydrater

  2. Högt (ökat) fettintag

  3. Alla måltider är noggrant sammansatta och beräknade

  4. Ska endast utföras under noggrann medicinsk övervakning

Noggrannheten i behandlingen är stor

Maten beräknas efter individuella behov och inget utöver de beräknade måltiderna skall ges. Alla måltider är ofta lika energirika och är då utbytbara mot varandra. Måltiderna är som regel fyra–fem stycken som sprids över dygnet, så att inte uppehållet under natten (nattfastan), blir för lång. Även vätskeintaget kan behöva vara individuellt beräknat och fördelat över dagen.

Ketogen ratio

Ketogen ratio beskriver förhållandet mellan mängden fett i kosten jämfört med mängden protein plus kolhydrater. Det är din läkare eller dietist som bestämmer vilket förhållande passar bäst för dig eller ditt barn. Det finns olika ketogena dieter med olika nyckeltal. Klassisk ketogen diet har vanligt vis ett förhållande på 4:1, men förhållandet 3:1 eller 2:1 är också vanligt. För vissa kostvarianter används inte uttrycket men intaget av kolhydrater per dag är begränsat till en nivå som din läkare eller klinisk dietist kommer att besluta.