Vad är skörhet & sarkopeni?

Skörhet och sarkopeni är tillstånd som kännetecknas av allmän svaghet, trötthet och låg fysisk aktivitet, nedsatt uthållighet, dålig balans, viktförlust eller aptitlöshet och nedsatt problemlösningsförmåga, minne mm. Ofta sätts gränsen till tre indikationer för att identifieras som skör och muskelsvag. Känner du igen symptomen bör du prata med ditt apotek eller din vårdcentral för mer information. Risken att drabbas av skörhet och muskelsvaghet ökar om man är rökare, underviktig, deprimerad, har en eller flera sjukdomar eller behandlas med läkemedel. 10-15% av alla 65 år och äldre lider av skörhet* och den här gruppen tillbringar hela 65-89% mer tid på sjukhus än jämnåriga utan tecken på skörhet.** Skörhet och muskelsvaghet kan hanteras och mildras med träning samt ett optimerat näringsintag. Men det gäller att vända den negativa nedbrytande spiralen i tid.

 


Vad är egentligen naturligt åldrande?

Åldersrelaterad skörhet och muskelsvaghet behöver inte vara en del av åldersprocessen och det är ett tillstånd du kan göra något åt.

Skörhet och muskelsvaghet behöver inte vara en del av åldersprocessen och det är ett tillstånd du kan göra något åt. Risken för sjukdomar ökar med hög ålder. Men samtidigt har vi idag bättre möjligheter än någonsin att hålla oss starka och friska långt upp i åren. Arv, miljö, livsstil och förbättrad sjukvård är viktiga orsaker till att medellivslängden i norden idag är 79 år för män och hela 83 år för kvinnor. Men det handlar också om vad vi äter. Många av de symptom vi tror handlar om naturligt åldrande, kan faktiskt vara ett resultat av undernäring.

Tecken på undernäring

Att undernäring kan drabba oss i välmående norden, låter kanske konstigt. Men när en äldre människa inte orkar gå utan hjälp, när kläder som tidigare suttit bra hänger, när man saknar aptit och helst blir sittande – ja då kan det vara just undernäring det handlar om.

Vanliga symptom på att kroppen inte fått tillräckligt med näring

  • Kroppen behöver näring för att orka vara aktiv och alert. Att tappa intresset för sådant man brukar tycka är roligt, kan vara ett tecken på att kroppen får för lite näring.

  • Alla har inte koll på sin vikt, men hänger kläder som tidigare suttit bra, är det ett tydligt tecken.

  • Att inte orka röra på sig leder till minskad aptit, vilket leder till trötthet och en negativ nedbrytande spiral.

  • Det är känt att användande av flera läkemedel kan bidra till åldersskörhet.

  • Undernäring sänker kroppens förmåga att hantera infektioner och minskar motståndskraften att drabbas av sjukdomar.

  • Mat är kroppens bränsle och med för lite näring tappar kroppen snabbt sin styrka. Känner man sig svag blir också rädslan att falla större och många blir istället sittande.

Referenser:

*Fried LB et al. Frailty in Older Adults: Evidence for a Phenotype. Journal of Gerontology. 2001;56A(3):M146-M156.

**Makary et al. ”Frailty as a predictor of surgical outcomes in older patients” J. AM. Coll. Surg. 2010;210(6):901-8