Fortimel

Fortimel er en serie näringsdrycker. Fortimel kan användas för att komplettera kosten när näringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat, och vid kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring. Näringsdrycken kan användas som enda näringskälla men behöver alltid rådgöras med vårdgivare eller apotekspersonal före användning.    

Fortimel är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och används på inrådan av läkare, dietist eller apotekspersonal.