Ätsvårigheter & välbefinnande

Ett bristfälligt intag av mat och dryck orsakat av fysiska ätsvårigheter kan leda till minskat välbefinnande och hälsoproblem. I värsta fall kan ditt barn bli undernärd – vilket kan hämma tillväxt och utveckling. Det är viktigt att du kontaktar ditt barns vårdgivare om du upplever något av följande tecken på försämrat välbefinnande och hälsoproblem.

Lågt välbefinnande - Ett bristfälligt energi- och näringsintag kan orsaka lågt välbefinnande. Hos barn kan det även leda till försämrad tillväxt.

Mindre kraft och ork - Ett lägre intag av kalorier (energi) och näringsämnen jämfört med vad barnet behöver, resulterar i trötthet vilket kan påverka allt barnet gör.

Ofrivillig viktnedgång - Ett lägre intag av kalorier än vad kroppen behöver resulterar i viktnedgång. För barn med andra sjukdomar kan detta öka risken för försämrad hälsa och andra sjukdomar, samt att behandling tolereras sämre.

Nedsatt immunförsvar - Ett bristfälligt näringsintag kan resultera i ett försvagat immunförsvar, vilket ökar risken för infektioner.

Försämrad mental utveckling - Ett för lågt näringsintag kan orsaka försämrade kognitiva funktioner såsom försämrad inlärningsförmåga och bristande uppmärksamhet. Sondmatning kan minska risken för allvarliga komplikationer orsakat av för lågt näringsintag.

”Hon behövde definitivt den extra energin och var verkligen uttorkad”, säger Ibens pappa. Iben är 6 år gammal och bor tillsammans med sina föräldrar och sin 3-åriga syster. När Iben var 3 år, fick hon diagnosen Retts syndrom; en kombination av svåra funktionsnedsättningar. Idag får hon sondmat som komplement till sin vanliga mat.

Läs mer om Iben och hennes familj!