Mjölkproteinallergi hos spädbarn och barn

Mjölkproteinallergi kan även kallas komjölksproteinallergi, komjölksallergi eller bara mjölkallergi. Bli därför inte förvirrad om du stöter på dessa olika namn, det innebär alla samma sak.

Mjölkallergi är den vanligaste matallergin hos bebisar och småbarn: 2-5 % av alla barn drabbas av mjölkproteinallergi och nästan alla insjuknar under sitt första levnadsår. Ofta ger sig allergin tillkänna i samband med att barnet börjar få gröt eller modersmjölksersättning, som innehåller komjölk.

Prognosen för mjölkallergi är god. De flesta barn med mjölkproteinallergi tillfrisknar redan under förskoleåren. Om ditt barn nyligen har fått diagnosen mjölkallergi kan detta förstås kännas avlägset. Livet pågår här och nu, och vardagens problem måste lösas – även om de antas försvinna i framtiden. Därför har vi på den här webbsidan samlat information och tips för att göra livet med mjölkallergi så smidigt som möjligt.

Du bör alltid ta kontakt med ditt barns BVC eller läkare om du misstänker att ditt barn har mjölkproteinallergi. Den här webbplatsen kan aldrig ersätta kontakt med sjukvården.


Informationen på följande sidor riktar sig till dig som har ett barn som fått diagnosen mjölkproteinallergi och en förskrivning genom sjukvårdspersonal på en specialnäring från Nutricia.

Nutricia stöder WHO-koden att bröstmjölk är den bästa födan för spädbarnet. Ta alltid kontakt med sjukvården om du misstänker att ditt barn har mjölkproteinallergi. Informationen på denna webbplats ersätter inte kontakt med sjukvården.