Vad är mjölkproteinallergi?

Mjölkproteinallergi hos barn beror på att kroppen misstolkar proteinet i mjölk som något farligt. Detta leder till att immunförsvaret startar en allergisk reaktion, som kan visa sig på olika sätt. Vissa reaktioner kommer direkt när barnet äter mat som innehåller mjölk. Exempel på snabba reaktioner är uppblossande röda hudutslag eller plötsliga kräkningar. Andra reaktioner kommer långt efteråt, i vissa fall flera dagar senare. Exempel på reaktioner som kommer långsamt är förstoppning eller dålig tillväxt.

Symtom på mjölkproteinallergi kan se väldigt olika ut hos olika barn och de flesta symtom som uppstår vid en mjölkallergi kan även förekomma vid andra sjukdomar och tillstånd. Det gör att det ibland kan vara svårt att koppla ihop barnets symtom med mjölk och förstå att det rör sig om mjölkproteinallergi.

Du bör alltid ta kontakt med ditt barns BVC eller läkare om du misstänker att ditt barn har mjölkproteinallergi. Den här webbplatsen kan aldrig ersätta kontakt med sjukvården.


Mjölkproteinallergi vid helamning?

Symtom på mjölkproteinallergi hos bebisar som helammas är ovanligt, då spädbarn som ammas sällan reagerar på de små rester av komjölksprotein som kan finnas i modersmjölken om mamman äter mjölkprodukter.

Om ett helammat barn trots allt får symtom på mjölkallergi rekommenderas mamman att fortsätta amma för att utnyttja amningens många fördelar, men mamman måste själv då undvika mjölkprodukter i sin kost. Innan man ändrar sin egen eller barnets kost ska man alltid diskutera med BVC eller barnets läkare.

Läs mer om mjölkproteinallergi hos barn