Behandling av Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste minnessjukdomen i Sverige och den viktigaste sjukdomen som orsakar demens. Det finns inget botemedel mot minnesstörningar, men symtomen kan lindras och sjukdomsförloppet bromsas. Diagnostik och tidig insättning av behandling hjälper till att bibehålla en bättre livskvalitet och ger i bästa fall flera goda stunder med nära och kära. Så undvik att bli lämnad ensam med symtomen och var inte rädd för att ta upp en närståendes minnessymtom. Endast symtomen på en diagnostiserad sjukdom kan lindras.

Målet med behandlingen är att patienten med minnesproblem, och de närstående, ska må bra och behålla mening och kontinuitet i livet så länge som möjligt. Behandlings- och rehabiliteringsplanen definierar individuella mål för att leva med en minnesstörning. Minnesstörningar behandlas med en kombination av läkemedel, icke-läkemedelsbaserade terapier och rehabilitering

Olika behandlingar fokuserar på att stödja patienter med minnesproblematik skapa välbefinnande och möjliggöra ett rikt liv. Nedan följer några tips och råd om hur du kan stödja läkemedelsfri behandling. Människor med tidig Alzheimers sjukdom har till exempel nytta av ett varierat intag av näringsämnen och ett aktivt liv.

Närståendes förståelse och närvaro stödjer behandlingen

Minnet hos en person med Alzheimers är nedsatt, men känslorna finns kvar. Sjukdomen kan också orsaka t.ex. rastlöshet, irritation och till och med aggressivt beteende. Situationen belastar inte bara den drabbade personen utan även närstående som måste ha tålamod och förståelse inför det nya.

Det bästa sättet att stödja vården av en närstående med Alzheimers är att efter bästa förmåga bidra med en avslappnad och empatisk närvaro. En bekant och trygg närstående kan också vara en ovärderlig hjälp som tolk när den egna kommunikationen är nedsatt.

Kamratstöd finns för både patienter och anhöriga via patientföreningar. Alzheimer Sverige, Demensförbundet och organisationer som Alzheimerfonden anordnar olika aktiviteter för personer med Alzheimers och deras anhöriga. Länkar till dessa organisationers websidor >>

 

Stöd forskningen mot demenssjukdomar – Alzheimerfonden

Alzheimer Sverige – för personer och anhöriga med Alzheimers sjukdom

Vad är demens? Information, råd och stöd – Demensförbundet (demensforbundet.se)

 

Meningsfulla saker att göra 

Förändringar i ett minnesförsämrat beteende kan också bero på bristande aktivitet och frustration. Olika musik-, konst- och aktivitetsterapier kan vara meningsfulla. En sångstund med någon du älskar kan vara en bra arbetsterapi. Livet kan och bör njutas, också med Alzheimers sjukdom.

Minnessjukdom i tidigt stadium har visat sig bromsas av en hälsosam kost med bra fetter som fisk och nötter, tillräckligt med antioxidanter och vitaminer.