Behandla ätsvårigheter

Hur kan jag öka mitt barns energi- och näringsintag?

Beroende på ditt barns fysiska funktionshinder och ätsvårigheter, så finns det olika sätt att öka näringsintaget. Du kan läsa mer om 1 måltidsplanering för barn med neurologiska funktionshinder och2 medicinsk nutrition som kan minska ditt barns ätsvårigheter och således minska risken för undernäring.

MÅLTIDSPLANERING FÖR BARN MED NEUROLOGISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

En del barn med lättare ätsvårigheter kan äta vanlig mat och fortsätta att gå upp i vikt och växa och utvecklas optimalt. Andra barn kan ha svårare ätsvårigheter och behöver därför mer än bara vanlig mat för att uppnå ett adekvat energi- och näringsintag. Barn som har svårt att svälja kan t.ex. behöva tillsätta ett förtjockningsmedel i sin mat eller dryck, så den kan intas lättare. Andra barn kan behöva få näringsdrycker utskrivet som ett komplement till den vanliga maten, medan en del barn kommer ha behov av sondmat. Generellt sett kan man säga att ju svårare den neurologiska funktionsnedsättningen är, desto troligare är det att ditt barn kommer ha behov av sondmat. Det är därför vanligt att t.ex. barn med svår CP har behov av sondmat för att tillgodose sitt närings- och vätskebehov.

GÖR EN MÅLTIDSPLAN UTIFRÅN DITT BARNS BEHOV

Tala alltid med din läkare och dietist om dina önskemål gällande ditt barn måltidsplan. Detta för att se till att det ger tillräckligt med energi- och näring som krävs för ditt barns tillväxt och utveckling.
• Vanlig mat kan vara tillräckligt för vissa barn
• Vanlig mat med berikning, t.ex. extra olja eller smör
• Vanlig mat förtjockad med förtjockningsmedel, så mat och dryck lättare kan sväljas.
• Vanlig mat som kompletteras med näringsdrycker eller -puddingar.
• Vanlig mat som kompletteras med sondmat, antingen fabrikstillverkad eller hemlagad
• Sondmat, antingen färdigtillverkad eller hemlagad, som kompletteras med vanlig mat om ditt barn har möjlighet att äta lite själv och om läkaren bedömer det som säkert.
• Enbart sondmat, antingen fabrikstillverkad eller hemlagad, eller en blandning av båda två.

FÖRTJOCKNINGSMEDEL

Om ditt barn har sväljsvårigheter, prata med ditt barns läkare/dietist om möjligheten att förtjocka ditt barns mat och dryck med förtjockningsmedel. Ett förtjockningsmedel kan hjälpa ditt barn att lättare svälja mat och dryck. Ett exempel på ett sådant förtjockningsmedel är NUTILIS från Nutricia. Denna produkt ska dock endast användas från 3 års ålder, och på rekommendation av läkare/dietist.

Läs mer här!

NÄRINGSDRYCKER

Om ditt barn har svårt att få i sig tillräckligt med energi och näring genom vanlig mat, så kan näringsmässigt kompletta näringsdrycker utgöra ett komplement till vanlig mat och dryck. “Näringsmässigt komplett” betyder att dessa näringsdrycker innehåller all den näring och energi som ett barn behöver. Din läkare eller dietist rekommenderar hur många näringsdrycker ditt barn ska dricka varje dag, beroende på ditt barns tillstånd. Ett exempel på dessa näringsdrycker eller -puddingar är FORTINI från Nutricia.

Läs mer om Fortini!

SONDMAT

Sondmat, även kallat sondnäring, är näring i flytande form som är sammansatt så att näringsinnehållet liknar det som barnet annars skulle få genom en vanlig, varierad kost. Ditt barn kan därför leva av fabriksproducerad sondmat om det så behövs. Ett exempel på sådana sondmatprodukter är INFATRINI och NUTRINI från Nutricia. Om din läkare eller dietist rekommenderar dessa produkter till ditt barn, läs mer om dem här. 

Läs mer om sondmat här!