Diagnos av Alzheimers sjukdom

Diagnosen Alzheimers sjukdom börjar med ett minnestest

Att märka en försämring av ditt eller din närståendes minne kan vara skrämmande, men låt inte det göra att du dröjer med att undersöka vad anledningen kan vara. Om du misstänker Alzheimers sjukdom är det en god idé att så snart som möjligt uppsöka en vårdcentral, en minnesmottagning eller en privatläkare. Endast en diagnostiserad sjukdom kan behandlas.

På mottagningen försöker läkaren ta reda på omfattningen av de besvär som minnesstörningen ger genom att intervjua patienten, men eventuellt även en anhörig. När situationen så kräver, kommer sjukvårdspersonal att utföra ett minnestest som CERAD eller MMSE.

 

MMSE och CERAD-test

MMSE-testet är ett vanligt förekommande test som ger en grov uppskattning av den kognitiva förmågan (minne, inlärning, orienteringsförmåga etc).  Ämnena omfattar frågor som rör orientering, slutledningsförmåga och uppfattningsförmåga. Orienteringsfrågor testar korttidsminnets funktionalitet: vilket år, vilken säsong, vilken veckodag och vilken månad är det nu. Vid behov görs ett mer detaljerat CERAD-test, som utvecklats för tidig upptäckt av Alzheimers sjukdom. I den bedöms bland annat språkligt flyt, som att kunna namn på saker, eller grundläggande funktioner som att klä på sig.

Att göra ett minnestest kräver inte att man löser komplexa matematiska problem, så det finns ingen anledning att känna stress. Baserat på intervjuer och undersökningar fastställer läkaren orsaken till minnesförsämringen. Ibland krävs neuropsykologiska undersökningar som scanning av hjärnan.

Om Souvenaid

Souvenaid är livsmedel för speciella medicinska ändamål, specifikt utvecklad för kostbehandling vid tidig Alzheimers sjukdom. Näring för speciella medicinska ändamål betyder näring som är särskilt framställd eller sammansatt och avsedd för kostbehandling av patienter.

Läs mer