Kost och näring vid sjukdom

SJUKDOMAR KAN GÖRA OSS SVAGARE

Under period av sjukdom är ofta näringsbehovet större än aptiten. Det kan bli svårt att äta tillräckliga mängder mat, vilket kan resultera i viktförlust och minskad energi. Det är motsägelsefullt för det är precis under denna period som du behöver extra energi och styrka för att bekämpa sjukdomen.

Det är viktigt att kroppen är i näringsmässig balans för att upprätthålla styrka. En stark kropp hjälper dig att upprätthålla den fysiska funktionen och ökar förmågan att du klarar dig själv längre och kan samtidigt bidra till att förbättra resultatet av den medicinska behandlingen.

Läs mer om hur Fortimel kan hjälpa dig!
Nutricia Sverige Onkologi

VARFÖR SKA VIKTFÖRLUST UNDVIKAS UNDER SJUKDOM?

Sjukdom och medicinsk behandling kan vara krävande för kroppen, vilket innebär att kroppens näringsbehov är större än normalt.

Detta innebär att du kan uppleva viktförlust även om du äter samma mängd mat som vanligt.

När du tappar i vikt under sjukdom förlorar du inte bara fett utan också protein från muskler. Fortsatt förlust av muskelmassa, kan minska den fysiska funktionen. Undernäring kan också påverka immunförsvaret, öka risken för komplikationer och infektioner samt leda till ökad trötthet och apati.

Många patienter upplever aptitlöshet och illamående. Det kan göra det svårt att äta tillräckligt, speciellt i perioder när behoven är större än normalt.

VAD ÄR NÄRINGSDRYCK ELLER KOSTTILLÄGG?

Näringsdrycker eller kosttillägg är energi- och proteinrika drycker som utvecklats för att täcka de särskilda näringsbehov som behövs vid allvarlig sjukdom eller svaghet. De är särskilt anpassade för att hjälpa dig i perioder när det är svårt att äta, genom att ge tillräckligt med energi, protein, vitaminer och mineraler. De kan användas som ett komplement till vanlig mat eller som en enda näringskälla. Näringsdrycker klassificeras som livsmedel för särskilda medicinska ändamål och ska används under medicinsk övervakning. Tala med din läkare, dietist, apotekspersonal eller annan sjukvårdspersonal för mer information.

Nutricia sortiment Nutricia 2020

Hur kan Fortimel hjälpa dig?

Fortimel är en näringsdryck som kan vara till hjälp när ditt matintag är mindre eller inte täcker det ökade näringsbehovet som föreligger under perioder av allvarlig sjukdom eller svaghet.

Läs mer om hur Fortimel kan hjälpa dig

Kost och näring vid cancer

Cancer och behandling av cancer kan sätta kroppen under enorm press, vilket innebär att näringsbehoven för patienter med cancer är  större än under normala förhållanden

Läs mer om kost och näring vid cancer
Print Page