ADHD & risk för undernäring

Minskad aptit är en av de vanligaste biverkningarna av ADHD-medicinering. På grund av den minskade aptiten går vissa barn ner så pass mycket i vikt att deras tillväxt och utveckling äventyras. Om du är orolig över att ditt barn går ner i vikt, kontakta ditt barns läkare.


Är ditt barn i risk för undernäring?

Med 4 enkla frågor från PNST-formuläret kan du ta reda på om ditt barn kan vara i risk för undernäring.

Instruktioner för frågorna:

Om ditt svar är ”Ja” två eller fler gånger, övervaka noggrant och rådgör med ditt barns läkare/vårdkontakt för att få stöd kring ditt barns mat- och näringsintag.

Fråga 1: “Senaste tiden” kan avse alltifrån senaste 6 månaderna, till senaste dagarna.

Fråga 3: Har du noterat ett minskat matintag hos ditt barn jämfört med normalt?

Fråga 4: Exempelvis smalt och “ihåligt” ansikte, fördjupningar mellan revben, framträdande nyckelben och skulderblad.

Ladda ner PNST-formuläret här!
Svara på varje fråga genom att välja "ja" eller "nej" JA NEJ
Har barnet oavsiktligt gått ned i vikt under den senaste tiden?
Har barnet haft dålig viktökning under de senaste månaderna?
Har barnet ätit/fått i sig mindre under de senaste veckorna?
Är barnet uppenbart underviktigt?
 • Barn med ADHD-medicin kan ha minskad aptit. Därför kan de ha svårt att få i sig tillräckligt med näringsämnen såsom järn, zink, magnesium och vitamin D. Dessa näringsämnen är viktiga för en hälsosam tillväxt och utveckling av hjärnan. Brist på näringsämnen kan förvärra ADHD-symtom.

  Kontakta alltid ditt barns läkare/dietist om du är orolig över ditt barns näringsintag.

 • Läkare använder regelbundet tillväxtkurvor vid besök för att följa barns tillväxt och utveckling. När barn tappar aptiten är de i större risk för viktnedgång och tillväxtproblem.

  Om ditt barn får problem med tillväxten som kan resultera i att det blir kortare än förväntat, kan näringsdrycker* hjälpa tillväxten, särskilt om problemet identifieras tillräckligt tidigt. Ju tidigare en avvikelse i tillväxten upptäcks desto större chans har ditt barn att återfå normal längd och komma ikapp i tillväxt.

  *Medicinska näringsdrycker är livsmedel för speciella medicinska ändamål vid kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring, och kan rekommenderas av dietist, läkare eller apotekspersonal som ett komplement när den vanliga kosten inte är tillräcklig.

  Om du är orolig för att ditt barn går upp eller går ned i vikt för snabbt, prata med ditt barns läkare/dietist.

 • Hur många kalorier ditt barn behöver beror på ålder, kön, vikt, längd och aktivitetsnivå. I tabellen nedan kan du se hur många kalorier ditt barn generellt skulle behöva.

  Om du är orolig över ditt barns näringsintag, kontakta alltid ditt barns läkare.

BARNS KALORIBEHOV