Beslut om sondmatning

Din vårdgivare har rekommenderat dig eller din närstående sondmatning. Kanske har du har tillfrågats under din vistelse på sjukhuset och haft en stund att fundera på beslutet. Eller så har beslutet att påbörja sondmatning kommit hastigt. Oavsett förlopp så är det naturligt att känna sig bekymrad eller överväldigad när du får erbjudandet presenterat för dig.


Vi är här för att hjälpa

Rätt information, stöd och vägledning kan hjälpa dig att bygga upp den kunskap och självförtroende du behöver för att förstå och acceptera beslutet att påbörja sondmatning. Vi finns här för att ge dig det stöd du behöver.

Att verkligen förstå orsaken till varför du behöver sondmatning är mycket viktigt för att hjälpa dig att hantera förändringen optimalt och minska stress under den här perioden

– Lisa, som lever med sondmatning

Varför sondmatning?

Sondmatning kan rekommenderas vid många olika tillstånd och omständigheter.

Läs mer

Vad är sondmatning?

Sondmatning är ett sätt att ge din kropp den näring den behöver. Sondnäring är en sorts flytande mat som tillförs din kropp via en mjuk plastslang.

Läs mer

Vilka är fördelarna med sondmatning?

Din vårdgivare har rekommenderat sondmatning för dig eller din närstående eftersom det hjälper dig att få i dig de näringsämnen som din kropp behöver, men som du just nu inte får i dig.Med rätt mängd näring minskar risken för oönskade konsekvenser av undernäring.

 • Bibehåll energi och styrka: därför att ett lägre intag av energi (kalorier) och protein kan leda till en trötthet som påverkar i princip allt du gör. Från att handla och laga mat till arbete och fritidsaktiviteter. På längre sikt riskerar du att tappa både muskelmassa och muskelstyrka.
 • Bibehåll kroppsvikten: därför att om ditt energiintag är lägre än vad din kropp behöver kommer du att förlora kroppsvikt. Vid samtidig sjukdom eller skada är du än mer mottaglig för infektioner och svarar sämre på behandling, vilket är en hälsorisk.
 • Stärk immunförsvaret: därför att tarmen är en del av immunsystemet, och näringsbrist kan leda till ett försvagat immunförsvar och öka risken för infektioner.

Fördelarna med sondmatning är att minska dessa risker. Genom dagligen förse kroppen med de näringsämnen du behöver kan sondmatning ge ökad energi och styrka med bibehållen kroppsvikt. För många är sondmatning det enda tillgängliga alternativet att livnära sig på*

Även om det tar tid att vänja sig vid sondmatning kan den ge verkliga hälsofördelar och ditt välbefinnande. Med sondmatning slipper du stressen av att försöka få i dig mat genom munnen, samtidigt som du ändå får i dig tillräckligt med näring.

*Nutrison är livsmedel för särskilda medicinska ändamål och ska användas under medicinsk övervakning.

 • De framsteg inom forskningen som gjorts inom livsmedel, livsmedelsteknik, nutrition och medicin har etablerat sondmatning som ett tillvägagångsätt  att återställa eller bevara näringsstatus hos kroniskt eller kritiskt sjuka patienter.

  En del personer kan ha svårt att vänja sig vid sondmatning. Samtidigt ska man komma ihåg att det handlar om svårigheter som till största delen går att förutse och förebygga.

  För att du ska kunna förhindra eventuella komplikationer med sondmatning, och hantera dem om de trots allt uppkommer, kommer vårdpersonal att visa och lära dig följande:

  • Hur sköter du sonden
  • Hur sköter och underhåller din utrustning
  • Hur du bäst följer din plan av sondmatning
  • Vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp

  Vid hemgång så lämnas du inte ensam med dina frågor och eventuella komplikationer med sondmatningen. Till din hjälp finns vårdpersonal, stödgrupper och organisationer förutom din vårdgivarkontakt som oftast är en dietist eller sjuksköterska.

 • Vid något tillfälle kan det hända att du ställs inför problem med sondmatningen. Första gången detta händer kommer du troligen att känna dig orolig och förvirrad över vad du ska göra. Detta är helt naturligt, men med tiden och med övning kommer du att lära dig att lösa de flesta utmaningar med sondmatning på egen hand.

  Även om det är osannolikt att det uppstår komplikationer med sondmatningen så länge utrustningen sköts och underhålls regelbundet kan du ändå komma att ställas inför vissa utmaningar:

  • stopp i sonden
  • sonden faller ut
  • sonden läcker eller släpper ut vätska
  • obehag vid matning
  • infektion eller irritation i huden runt sonden

  Om du upplever problem med sondmatning kan du få stöd av vårdpersonal. Det finns också många enkla långsiktiga skötselråd  länkar till 3.3>> som kan förhindra att problem uppstår.

 • När du börjar med sondmatning kan du uppleva vissa bieffekter innan du och vårdpersonalen anpassat rutinerna för sondmatning för att passa just dig.

  Sondmatning kan ha samma påverkan på din kropp som alla andra större förändringar i din kost kan göra såsom:

  • orolig mage
  • diarré
  • förstoppning
  • gaser i magen

  Sådana bieffekter kan naturligtvis vara obehagliga, men du kan minska risken att de uppstår genom förebyggande åtgärder. Med hjälp av din vårdgivare kan du hitta en rutin som fungerar för att du ska få del av alla positiva fördelar med sondmatningen

   

 • På egen hand men inte ensam?

  Du är aldrig ensam på din behandlingsresa med sondmatning. Till din hjälp finns vårdpersonal, stödgrupper och organisationer som kan svara på dina frågor

  Det finns många olika yrkesgrupper, stödgrupper och organisationer på plats för att hjälpa, lyssna och ge råd. På den här sidan kan du  läsa vårt omfattande bibliotek med vanliga frågor eller ta del av tips från andra i samma situation

  När vårdpersonal börjar diskutera sondnäring som ett alternativ för dig eller din närstående kan det känns utmanande att klara av det på egen hand.

  Det kan till en början kännas oroväckande och det tar också lite tid att bygga upp tillräckligt med självförtroende för att känna sig trygg med matningsprocessen.

  Det är naturligt att undra om du kommer att kunna hantera och oroa dig för hur det kommer att påverka ditt liv.

  Sondmatning är en livsomvälvande händelse oavsett om det är du själv eller någon du vårdar som blir sondmatad kommer vardagen såklart att påverkas. Ditt sociala- och privata liv 3.2>>kommer att se annorlunda ut. Kanske förändras också din förmåga att fortsätta arbeta och sättet du umgås med vänner och familj. Saker som tidigare har varit enkla – som att resa och delta i olika aktiviteter – kan ibland visa sig medföra vissa utmaningar, men efterhand kommer du att klara av dem fint.

  Det kanske är svårt att tro just nu, men sondmatningen kommer till slut att bli en naturlig del av din vardag. Med rätt stöd och hjälp 1.6>>, antingen för egen del eller för den du vårdar, kommer ni snart att känna er trygga med sondmatningen samtidigt som du och dina nära lär er nya sätt att leva ett fullgott liv.

 • När du och vårdpersonalen väl har kommit fram till att sondmatning är det bästa valet för dig eller anhörig kan det kännas svårt att ta in all information och tanken att klara av det på egen hand själv hemma.

  För att du ska känna dig med säker och trygg med sondmatningen är det viktigt att du förstår vad det innebär för dig. Att skapa kontroll över hur det påverkar ditt liv och hur du kan styra besluten med hjälp av kunskap.

  Det är viktigt att du ställer rätt frågor till vårdgivare. Det kan finnas olika alternativ tillgängliga för dig och du bör vara en del av beslutet om vilka som passar ditt liv och dina behov bäst.

   

  Genom att förbereda eller skriva ned dina frågor om sondmatning innan du träffar vårdteamet kan du vara säker på att du inte glömmer dem. Du kanske också vill ta med dig någon. En vän eller familjemedlem kan hjälpa dig att känna dig trygg när du ställer frågor, uttrycker dina farhågor och kommer ihåg information. Här kan du ladda ner en lista med vanliga frågor.

  Ditt vårdgivare kan ge information, hjälpa dig att hitta organisationer, lokala nätverk och stödgrupper med personer i din situation som kan dela med sig av sina erfarenheter och ge praktiska råd och tips.

Även om det kan kännas skrämmande med en sond och det faktum att du inte längre kan äta normalt kan vara jobbigt, så kommer du i slutändan vara tacksam för att det faktiskt håller dig vid liv.

Helen, som lever med sondmat