Vad är sondmatning?

Sondmatning är ett sätt att ge din kropp den näring den behöver. Sondnäring är en sorts flytande mat som tillförs din kropp via en mjuk plastslang. Sondnäringen har en sammansättning som liknar den i vanlig mat och tas också upp av kroppen på samma sätt. Näringsämnena i sondnäringen liknar de du får i dig från vanlig mat och tas också upp på samma sätt. Med sondnäring får du i dig alla näringsämnen du behöver varje dag, såsom kolhydrater, proteiner, fett, vitaminer, mineraler och vatten.


 • Näringsbehovet skiljer sig mycket åt från person till person. Den typ av sondnäring som rekommenderats för just dig har valts ut för att passa dina behov, med hänsyn till ett antal faktorer bl.a. vikt, längd, aktivitetsnivå, hälsotillstånd och hemförhållanden samt om du fortfarande kan äta och dricka en viss mängd.

  Det finns ett brett sortiment av sondnäringar som täcker olika näringsbehov:

  • lågt eller högt energibehov
  • högt proteinbehov
  • med eller utan fiber
  • laktosintolerans eller mjölkproteinallergi

  Din vårdgivare läkare, dietist eller sjuksköterska berättar för dig vilken sondnäring som passar dig bäst utifrån dina specifika behov för att säkerställa optimalt näringsintag och omvårdnad.

 • Sondnäringen kan tillföras med någon av följande typer av sonder:

  • Nasogastrisk (NG)
  • Nasojejunal (NJ)
  • Gastrostomi, t.ex. perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG), radiologiskt införd gastrostomi (RIG)
  • Jejunostomi, t.ex. kirurgisk jejunostomi (JEJ), jejunal förlängning av perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG-J)

  Din vårdgivare kommer att rekommendera den typ av sond som passar dig bäst.

  Gastrostomi och jejunostomi sonder är mindre synliga än NG- eller NJ- sonderna, men kräver ett ingrepp/en operation för placering av sonden genom huden direkt in i magsäcken.

  NG- eller NJ-slangar kräver däremot ingen operation för placering, men de är mer synliga än gastrostomier/jejunostomier och inläggning kan orsaka obehag vid placering.

  Typer av sonder

  Typ av sond Sondens  placering När används den
  Nasogastrisk sond (NG) Genom näsan, ner i matstrupen och ner i magsäcken Vanligtvis för kortvarig sondmatning (6-8 veckor)
  Nasojejunal (NJ) sond Genom näsan, ner i matstrupen, genom magsäcken och in i tunntarmen (jejunum) När matning genom magsäcken inte fungerar
  Gastrostomisond (t.ex. PEG eller RIG) Direkt in i magsäcken genom ett litet snitt på magen För långtidsanvändning (mer än sex veckor)
  Jejunostomisond (t.ex. JEJ eller PEG-J)

   

  Genom magen och in i tunntarmen (jejunum; PEG-J) eller direkt in i tunntarmen (jejunum; JEJ) genom ett litet snitt  på magen För långtidsanvändning (mer än sex veckor)

   

 • Din vårdgivare kan vid något tillfälle besluta att byta ut gastrostomisond mot en sk gastrostomiknapp med med låg profil.

  Gastrostomisond och knappen är så kallade ballongslangar och båda hålls på plats med en vattenfylld ballong. De placeras i en redan läkt stomi och rekommenderas för långvarig användning av sondmatning.

   

Varför sondmatning?

Sondmatning är ett sätt att ge din kropp den näring den behöver. Sondnäring är en sorts flytande mat som tillförs din kropp via en mjuk plastslang.

Läs mer

Fakta/Ordlista

 • En öppning från utsidan av kroppen genom huden där sonden går in i magsäcken eller tunntarmen (jejunum).