Symtom på Alzheimers sjukdom

Det första symtomet på Alzheimers sjukdom

Det första symtomet på Alzheimers sjukdom är vanligtvis att man glömmer bort dagliga händelser. Vardagsrutiner går inte längre som vanligt eller avbryts hela tiden. Datum, namn och bokade tider kan glömmas bort. Det blir svårare att arbeta med siffror, vilket kan leda till problem med exempelvis betalning i butiken. Endast en del av den lästa texten blir ihågkommen.

I de tidiga stadierna av Alzheimers sjukdom kan händelser från ett antal år tillbaka i stället bli mycket noggrant ihågkomna, vilket fördröjer upptäckten av en minnesstörning. Alzheimers sjukdom förlöper långsamt och individuellt, symtomen kan vara lindriga i flera år.

Ignorera inte symtomen på minnessjukdom

Om du är orolig för att du själv eller en anhörig börjar få ett försämrat minne bör du utan tvekan besöka sjukvården. Minnesstörningar drabbar inte bara äldre och det finns ingen anledning att skämmas över dem. Åldrandet i sig försämrar inte minnet, ett hälsosamt minne fungerar livet ut. Minnet kan också försämras av annat än en debuterande minnessjukdom, såsom arbetsstress eller en stressig livssituation. Om minnet försämrats så att vardagen försvåras bör du alltid uppsöka läkare. Följande lista kan användas för att hjälpa dig att känna igen symtomen.

10 Typiska symtom på Alzheimers sjukdom

  1. Namn, ord och överenskomna händelser glöms ofta bort. Barnbarnets födelsedag eller läkarbesöket glöms bort, man måste leta efter ord med omskrivningar.
  2. Känslan av tid försvinner, platsen skapar osäkerhet. Osäkerhet om vart du är på väg, var du kommer ifrån eller varför du befinner dig på platsen där du är.
  3. Svårigheter att förstå. Svårigheter att förstå siffror, exempelvis när man gör affärer, eller att följa med i handlingen i en historia.
  4. Upprepade frågor och upprepning av saker. Frågor och upprepning av samma saker om och om igen.
  5. Ångest, vanföreställning, rastlöshet.
  6. Personlighetsförändring. Förändringar i karaktär, sätt att agera och/eller beteende.
  7. Svårigheter att utföra uppgifter som kräver planering och koncentration.
  8. Upprepade allvarliga missgrepp. Det kan exempelvis handla om att glömma att ta mediciner eller att gång på gång glömma att sätta på spisen.
  9. Det blir svårt att prata. Talet saktar ner och dess innehåll blir sämre.
  10. Humörsvängningar

Souvenaid

Souvenaid är livsmedel för speciella medicinska ändamål, specifikt utvecklad för kostbehandling vid tidig Alzheimers sjukdom.

Läs mer

Diagnos på Alzheimers sjukdom

Att märka en försämring av ditt eller din närståendes minne kan vara skrämmande, men låt inte det göra att du dröjer med att undersöka vad anledningen kan vara. Om du misstänker Alzheimers sjukdom är det en god idé att så snart som möjligt uppsöka en vårdcentral, en minnessjuksköterska eller en privatläkare.

Läs mer

Behandling av Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste minnessjukdomen i Sverige och den viktigaste sjukdomen som orsakar demens. Det finns inget botemedel mot minnesstörningar, men symtomen kan lindras och sjukdomsförloppet bromsas.

Läs mer

Kost vid Alzheimers sjukdom

En hälsosam och näringsmässigt komplett kost spelar en viktig roll genom hela livet. Det är viktigt för en person med minnesstörning att få tillräckligt med energi från maten, men matens kvalitet är också betydelsefull. Studier visar att minnessjukdom i tidigt stadium kan bromsas avsevärt av en hälsosam kost.

Läs mer

Förebyggande av Alzheimers sjukdom

Demens är en uppsättning symtom som förknippas med kraftigt försämrat tänkande, minne och funktionsförmåga. Alzheimers sjukdom är den vanligaste minnesstörningen som orsakar demens. Hjärnan kan skyddas från demens med en hälsosam livsstil och kreativa hobbies.

Läs mer